понедељак, 12. август 2013.

Милан С. Пироћанац


 
"После потписа првог савезног уговора између Србије и Црне Горе (1866 г.), Кнез Никола је, по споразуму с Кнезом Михајлом, тражио од српске владе да му пошаље једног секретара “који ће водити државне послове у духу закљученог уговора” и једног официра, који ће имати да проучи и уреди ратну снагу Црне Горе. Ондашња влада Илије Гарашанина одредила му је за секретара Милана С. Пироћанца, начелника Министарства Иностраних Дела а за војног саветника капетана М. Ивановића. Тако је Пироћанац провео дуже време на том важном положају. По повратку с Цетиња 15. јуна 1867, поднео је свом шефу И. Гарашанину опширан извештај о свему што је за време свог бављења, видео или чуо у Црној Гори.
Богатство и занимљивост података који се у том извјештају налазе, скренули су на њега пажњу и ондашњих и доцнијих наших државника. О њему је било много говора, нарочито за вријеме владе Краља Милана и Краља Петра, приликом познатих неспоразума између Црне Горе и Србије.
Поред описа Црне Горе и карактерних одлика њенога становништва у томе се извештају налазе интересантни податци о Кнезу Николи и његовим сродницима, министрима и народним главарима, о њиховом расположењу према Србији и њиховим појмовима о Народном Уједињењу. Извештај је подељен на двадесет и седам неједнаких одељака, који носе овакве наслове:
Извештај М. Пироћанца писан је старинским језиком и стилом, али се да лако читати. Он до данас није нигде објављен. Ми га доносимо у целини, без икаквих скраћења или додатака, уверени да ће га цитаоци с интересом читати и да ће моћи да послужи као важна грађа за историју односа између Црне Горе и Србије уXIX веку."
“Политика”,  број 6541, понедељак 12. јул 1926

...............................................................................................................................................................................................................

Извјештај М. Пироћанца је објављен први пут у листу “Политика”, од броја 6541, понедељак 12. јул 1926 до броја 6553, субота 24 јул 1926, и pobori.com доноси тај извјештај без коментара и без икакве промјене текста, сем неколико очигледних штампарских грешака.
.
 Нема коментара:

Постави коментар