уторак, 13. август 2013.

Ђуро Матановић


XI

Ђуро Матановић

Ђуро Матановић, војвода и сенатор, познат је такође у Београду. Његова је кућа, после Књажеве, најимућнија у Црној Гори. Он је ортак Мирков у трговини а и државни касир. Овај се човек сматра за сада за креатуру Миркову. Међутим, ја држим да би он у мало рђавим околностима почео се више за себе него за Књаза и Мирка бринути. Кад је Књаз био на Његушу, долазио је Ђуро сваки дан к мени и причао ми њихове несреће и грабљивости. Од њега знам за предлог који су Књазу чинили да своју цивилисту одреди, па да се зна шта народу остаје за подмирење његових потреба. На Матановића, при свем том што је данас велики ласкатељ Књазу и Мирку, ипак у даним околностима рачунати можемо, јер сам га ја често чуо да се са својим мнењем Мирку одупире, чим где год потпоре нађе.

За Ђуровог брата попа Пера који се сад у Београду находи, држи се свуда да је паралажа и подал човјек. Шта више потврђује се још да је он слат да Вукаловића убије. (Станко ми је причао да је Матановић пао у немилост и да га је Књаз јако изгрдио приликом кад су Петар и Пламенац за Русију полазили.)


Нема коментара:

Постави коментар